Reviews

Onze Parkrangers zijn inmiddels al een tijdje aan de slag in het veld. Bent u ook zo benieuwd wat de eerste ervaringen zijn van betrokken partijen over onze Parkrangers? Je leest hieronder de diverse reviews die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen.

Dankzij de Parkrangers heeft de gemeente Roosendaal een goed beeld van wat er zich afspeelt op de industrieterreinen Majopppeveld en Borchwerf I. Het is erg prettig samenwerken met de Parkrangers door de korte lijntjes die we hebben. Op deze manier kunnen we problemen snel oppakken.

De Parkrangers leveren sinds een aantal jaren duidelijk op een goede positieve manier bij aan de leefbaarheid op de verschillende industrieterreinen.

Hierbij pakken ze zaken breed op:
Vervuiling, Onenigheid, Veiligheid, Ondermijning

Als gemeente Roosendaal halen we veel informatie uit de nauwkeurige rapportages die de Parkrangers elke week met ons delen en kunnen we zo anticiperen op situaties waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Daarbij zijn ze heel benaderbaar met een positieve instelling om gezamenlijk met ons als partner voor de ondernemers te zorgen en ze te otnzorgen als daar behoefte voor is op de industriegebieden. Dit heeft geleidt tot beter inzicht op de gebieden in al zijn facetten en een goede samenwerking tussen ons als partners.

De Parkrangers zijn de belangrijkste spil in ons nieuw veiligheidsconcept op bedrijvenpark Majoppeveld in Roosendaal.
Zij zijn de gastheren, ogen en oren van het terrein en kennen alle ondernemers en bedrijven. De Parkrangers patrouilleren overdag, in de avond, ’s nachts en in het weekend op het bedrijvenpark.

Ze observeren en informeren die juiste instanties indien dat wenselijk is. Daartoe is er een prima samenwerkingsmodel opgezet met de politie, handhaving van de gemeente en de particuliere beveiligingsorganisaties. Met name de werk- en levenservaringen die de Parkrangers als ex marinier en/of commando hebben is van toegevoegde waarde om voorkomende situaties op de juiste wijze in te schatten en te benaderen. Elke week is er werkoverleg binnen het Parkmanagement maar voor ad hoc zaken en calamiteiten is er direct contact, waarbij de Parkrangers meteen actie ondernemen.

Inmiddels wijzen de harde cijfers ook uit dat de vervuiling en criminaliteit afneemt, er minder misstanden zijn en het gevoeld van veiligheid bij de ondernemers, werknemers en bezoekers op het bedrijvenpark toeneemt.
De Parkrangers behoren tot de vaste kern dienstverlening op bedrijvenpark Majoppeveld en zijn bekend bij alle ondernemers die dankbaar gebruik maken van hun dienstverlening.

De Parkrangers vormen inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel van het unieke beveiligingsconcept op ons bedrijventerrein Borchwerf I in Roosendaal.

Wat ooit in 2016 bij de geboorte van ons collectieve ondernemersfonds binnen mijn werkgroep veiligheid als een ‘out of the box’ buurtwacht-idee ontstond is inmiddels uitgegroeid tot een zeer succesvol veiligheidsonderdeel binnen het in 2018 gerealiseerde Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) voor ons bedrijventerrein.

Voorkomen is immers beter dan genezen! Door hun zichtbaarheid en pro-actief signaleren, rapporteren, inspelen op tal van situaties en in gesprek gaan met betrokken partijen hebben de Parkrangers niet alleen een preventieve maar ook een dienstverlenende werking. Voor mij als Parkmanager zijn hun extra oren en ogen in ieder geval onmisbaar voor het totale parkmanagement.

Deze meerwaarde van onze Parkrangers Frank, Peter, Jan, Paul en Arnold wordt inmiddels ook door tal van externe partners en partijen ervaren en ontdekt. En niet alleen in Roosendaal maar ook in de rest van onze provincie Noord-Brabant.

Kortom; de Parkrangers zijn alom ingeburgerd en gemeengoed voor een schoon, heel en veilig Bedrijventerrein Borchwerf I.

Ranger Patrol …… ongelooflijk waardevol!

Integrale samenwerking op de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf 1 in Roosendaal op de thema’s “heel, schoon en veilig” is functioneel en heden ten dage niet meer weg te denken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een handig hulpmiddel om deze samenwerking te borgen. Partijen gaan met elkaar een inspanningsverplichting aan, welke op reguliere basis wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Resultaten worden gedeeld. En resultaat is er! Er werd innovatief gedacht en er werden plannen uitgewerkt. Hieruit zijn onder andere mooie en “out of the box” ideeën ontstaan en geïnitieerd, zoals het aanstellen van Parkrangers.

Er was behoefte aan fysieke aanwezigheid van gastheerschap. Deze is gevonden in de Parkrangers. Zij zijn een functionele aanvulling op de al genomen maatregelen, zoals beveiliging, welkomstschermen etc. De Parkrangers  verrichten werkzaamheden als actief gastheerschap, soort van kantonnier- of conciërge werkzaamheden. Zij doen geen beveiligingswerk en al helemaal geen opsporingswerkzaamheden, maar fungeren wel als extra ogen en oren! En van hun aanwezigheid gaat een preventieve werking uit. Zie het als een soort “buurtpreventie 3.0”.  Zij hebben dan ook geen extra bevoegdheden.

Rolbewustzijn en attitude zijn kernwoorden. Zij hebben een robuuste uitstraling, zijn communicatief vaardig en hebben een enorme informatiepositie. “Door overdreven vriendelijkheid” gaan zij preventief criminaliteit en ondermijning tegen. Het past ook in onze politiestrategie, ook wel “third party policing” genoemd en een afgeleide van “community policing” oftewel burgerparticipatie. Er is met de Parkrangers een meldprotocol afgesproken en er zijn korte lijntjes. Zij rapporteren wekelijks aan ons.

Als politie zijn wij zeer content met de Parkrangers!